Olunye ubudlelwane | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.