Amashishini emveliso | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.

Ziziphi iimpahla ezingekho phantsi?

Zithini izinto ezingafunekiyo? Ukuhlala kwestokhwe, okutsha nokusetyenzisiweyo. izinto ekunzima ukuzenza ngokukhawuleza. Uluhlu lweempahla Izinto ezingasetyenziswanga ezingekho semthethweni ezingasetyenziswanga nezingafezekiseki ezibangelwe kukucwangciswa okungalunganga kunye nokonakaliswa komgangatho ...

Yiyiphi inzuzo yentengo?

Yintoni inzuzo yemali eseleyo? Ibhalansi inzuzo yenzuzo luphawu lwemo yezemali yekhredithi kunye neziko lezemali elisetyenziswe ngabaphathi ekwenzeni izigqibo kunye nokulawulwa kwebhanki. IBALANCE SHEET yenzuzo iyonke, iyonke ingeniso yeshishini efunyenwe ...

Yintoni ukuguqulwa?

Yintoni uguquko? Inguquko (ukusuka kwi-Latin conversio, uguquko, uguquko, utshintsho): Ukuguqulwa kwetekhnoloji yeekhemikhali, inkqubo yokulungiswa kwegesi ukuze kutshintshwe ukwenziwa komxube wegesi wokuqala; Ukuguqulwa kwintengiso ye-Intanethi ngumlinganiselo wenani labakhenkethi ...