ISebe Lezabasebenzi, HR | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.

Ngaba iholide edluleyo idlulile

Ngaba ikhefu kule minyaka idlulileyo liphela kwiNqaku 124 leKhowudi yaBasebenzi yeRussian Federation. Ukwandiswa okanye ukuhlehliswa kwekhefu elihlawulelwayo lonyaka Ikhefu elihlawulelwayo lonyaka kufuneka landiswe okanye limiselwe elinye ixesha elimiselwe ngumqeshi ...

Ndingayifumana phi iphepha lemibuzo ngesixhobo esikwiPyaterochka? Ndifuna ukugcwalisa ngokuchanekileyo kwangaphambili.

Ndingayifumana phi iphepha lemibuzo ngesixhobo esikwiPyaterochka? Ndifuna ukugcwalisa ngokuchanekileyo kwangaphambili. Ifom yesicelo somsebenzi. Isampuli (ezaliswe ngumenzi-sicelo ngesandla sakhe) 1. Ifani __________________________ Igama lokuqala ______________________________ Igama eliyintloko _________________________ 2. Ukuba utshintshe ifani yakho, ...

Ndixelele, nceda, lixesha elingakanani ixesha lokulinga? Ngaba oku kuchazwa kwiKhowudi yeMisebenzi yeRussia Federation okanye ngaba umphathi uzinzile?

Nceda undixelele ukuba lide kangakanani ixesha lokulingwa? Ngaba ichaziwe kwiKhowudi yezaBasebenzi yeRussian Federation okanye ngaba intloko ngokwayo iyasungula? Kwizikhundla eziqhelekileyo ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-3, abaphathi kunye nabagcini zimali abaziintloko-ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-6 ...