Ukuhlala isigxina, ukurhweba kunye | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.