Umthetho-siseko | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.

ukuchaneka okusemthethweni nokukhethekileyo-ukuchazwa ngokomthetho komhlathi.4, isihloko.15, yomGaqo-siseko weRussia Federation?

ukuqondakala kunye nokucaciswa okukhethekileyo kwezomthetho kwegatya 4 lenqaku 15 loMgaqo-siseko weRussian Federation? Imithetho ye-Russian Federation ayinakuphikisana nemilinganiselo eyamkelweyo yomthetho wamanye amazwe. Ngaphandle koko, azisebenzi 1. Imigaqo ngokubanzi kunye nemilinganiselo ye-int. amalungelo,…

WeSizwe.

Indlu yowiso-mthetho. apha imelwe yiNdibano ye-Federal. yeyiphi eminye imibuzo eya kubakho?) E-Russia, amandla ezomthetho amelwe yi-bicameral Federal Assembly, ebandakanya i-State Duma kunye ne-Federation Council, kwimimandla ...