Ushishino, ezemali | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.

Iintlobo kunye neendlela zokuphicothwa

Iindidi neendlela zophicotho-zincwadi Iindidi zophicotho-zincwadi zihlala zihlelwa ngokwezi nqobo zilandelayo: 1. Ngokulawulwa zolawulo: - uphicotho lwemibutho yaseburhulumenteni - uphicotho lwangaphakathi- uphicotho olwenziwa ziifemu zophicotho-zincwadi. 2. Ngokweempawu zombutho: - uphicotho-zincwadi oluhleliweyo olwenziwa ngokungqinelana nesicwangciso somsebenzi ...

Ziziphi ukukhushulwa

Yintoni ukunyuswa, ukuhanjiswa kwempahla kunye nokukhuthaza iimpahla? ukuthengisa iimpahla kwiindawo ezikufuphi okanye ezikufutshane zentengiso Amantombazana amancinci okanye amakhwenkwe (kunqabile) enxibe iimpahla ezinelogo zenkampani ezinophawu ...

Yiyiphi imali?

Yintoni imali? Ezezimali yinkqubo yobudlelwane bemali eluntwini ngokubhekisele ekusetyenzisweni nasekusetyenzisweni kwemali ezisembindini nezabelweyo kwisakhelo sokuhanjiswa kunye nokwabiwa ngokutsha kwemveliso yesizwe kunye nelizwe ...