Olunye uphakamiso | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.