Ezinye iinkonzo | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.

Nguwuphi umveliso wexabiso?

Yintoni imveliso yorhwebo? Ukuveliswa kwempahla yorhwebo, uhlobo lwemveliso yentlalo apho iimveliso ziveliswa kungekuko ukuba zisetyenziselwe bona, kodwa kutshintshiselwana ngazo; ivela kwisiseko sokwahlulwa kwezentlalo kwezabasebenzi, kuqhutywa ngabodwa ...